zadanie nr 2

2. BUDOWA TRYBUNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ TOALET NA STADIONIE ŻUŻLOWYM


Lokalizacja

Stadion żużlowy przy ul. Hallera 4
Działka nr 7/3, obręb 088

Opis zadania

Zadanie obejmuje budowę trybuny dla osób niepełnosprawnych oraz toalet na stadionie żużlowym.

W ramach zadania wykonane zostaną prace:
- projekt budowlany
- roboty ziemne
- budowa trybuny w konstrukcji żelbetowej oraz murowanej
- montaż windy dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
- zagospodarowanie powierzchni pod trybuną na cele toalet dla kibiców (WC męskie, damskie, WC dla niepełnosprawnych).

Trybuna pomieści ok. 10 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz ok. 14 osób – opiekunów osób niepełnosprawnych. Przy trybunie zamontowana zostanie platforma dla osób niepełnosprawnych. Balustrada od strony toru żużlowego wykonana jako przeszklona (np. z litego poliwęglanu).

Efektem podjętych działań będzie stworzenie komfortowych miejsc dla osób niepełnosprawnych, które uczestniczą
w wydarzeniach na stadionie żużlowym oraz zwiększenie dostępności do sanitariatów podczas imprez organizowanych
na stadionie.

Załącznik:
- koncepcja trybuny

Uzasadnienie realizacji zadania

Dzięki budowie trybuny na stadionie istniejąca infrastruktura zyska dodatkowe miejsca dla osób niepełnosprawnych (głównie dla osób na wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunów), dzięki czemu osoby te będą mogły komfortowo uczestniczyć
w wydarzeniach sportowych organizowanych na stadionie żużlowym. Obecna infrastruktura stadionu nie jest przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami.

Obecna infrastruktura stadionu jest również uboga pod względem dostępności do sanitariatów dla kibiców. Podczas spotkań żużlowych wykorzystywane są toalety przenośne. Dzięki zagospodarowaniu przestrzeni pod trybuną obiekt zyska dodatkowe toalety, w tym również toaletę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania