zadanie nr 1

1. Odtworzenie zabytkowego wyglądu, modernizacja infrastruktury w Dziale Naukowym


Lokalizacja

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, ul. Legionów 28, 86-300 Grudziądz

Opis zadania

Projekt zakłada: zmianę instalacji elektrycznej i komputerowej wewnętrznej, usunięcie podwieszanego, kasetonowego sufitu i wymianę oświetlenia, wykonanie renowacji i remontu istniejącej posadzki, usunięcie starych i zamontowanie nowych drewnianych schodów prowadzących do magazynu, wykonanie nowych drzwi wewnętrznych łączących salę główną z magazynem, naprawa regałów w magazynie poprzez uzupełnienie brakujących półek. Efektem  podjętych działań będzie poprawa bezpieczeństwa poprzez wymianę wyeksploatowanej instalacji i osprzętu elektrycznego, np gniazdek i  puszek podłogowych. Renowacja parkietu i nowy sufit przyczynią się do poprawy estetyki wnętrza. Ponadto wymiana podwieszanego sufitu na tradycyjny tynkowany przywróci mu pierwotny wygląd. Podniesienie wysokości pomieszczenia o około 15cm poprzez demontaż kasetonów i położenie nowego tynku zwiększy kubaturę wnętrza co ułatwi cyrkulację  powietrza. Nowe oświetlenie będzie spełniało obowiązujące standardy.

Uzasadnienie realizacji zadania

Budynek, w którym mieści się biblioteka powstał w latach 1911-1912. Jest obiektem zabytkowym wpisanym w 2014r do Wojewódzkiego  Rejestru  Zabytków. Fakt ten zobowiązuje do szczególnej dbałości o niego. Systematycznie prowadzone są prace zmierzające do przywrócenia pierwotnego wyglądu, jednocześnie poprawiające bezpieczeństwo i  komfort przebywania w bibliotece. W  2014  roku  w gmachu wymieniono instalację elektryczną, poza Działem  Naukowym, w którym pozostały  stare obwody elektryczne, gniazda oraz  punkty oświetleniowe. Stare przewody łatwo się łamią, utleniają i luzują w miejscach połączeń, co może  ostatecznie  doprowadzić do  przeciążenia  i  zwarcia. Nowa  instalacja rozwiąże ten problem. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w instalacji elektrycznej i sieciowej ułatwi korzystanie z komputerów stacjonarnych będących na wyposażeniu działu i przenośnych, indywidulnych własnych urządzeń typu laptop czy tablet używanych do  pracy przez czytelników. Możliwość podłączenia do zasilania w pobliżu miejsc pracy  poprawi też jakość oświetlenia przez możliwość uruchomienia pojedynczych punktów doświetlenia – lampek na stole oraz innych komputerowych urządzeń peryferyjnych jak drukarka czy skaner. Na poprawie bezpieczeństwa zyskają wszyscy użytkownicy, jak i pracownicy. Nowe drzwi wewnętrzne stylizowane o takim samym charakterze i kolorze jak drzwi wejściowe do Działu Naukowego poprawią jego estetykę. Wykonanie  nowych schodów prowadzących do magazynu zwiększy bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Uzupełnienie półek w regałach  w  magazynie książek pozwoli na zwiększenie powierzchni do przechowywania zbiorów. Wszystkie powyższe działania poprawią bezpieczeństwo, estetykę i komfort przebywania w pomieszczeniu. Kosztorys: Prace remontowo-budowlane:49.000zł, Roboty elektryczne: 30.250zł, Nadzór inwestorski: 2.000zł, Razem brutto: 81250zł

ocena pozytywna