Wybrany do głosowania

1 Odtworzenie zabytkowego wyglądu, modernizacja infrastruktury w Dziale Naukowym

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 81 250 zł

Wybrany do głosowania

2 BUDOWA TRYBUNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ TOALET NA STADIONIE ŻUŻLOWYM

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

3 WIATY REKREACYJNO - EDUKACYJNE "PARKRUN"

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Budowa Tężni Solankowej

Rodzaj: ogólnomiejski

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

6 Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kalinkowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 58 000 zł

Wybrany do realizacji

7 Doposażenie Placu Zabaw w Parku Miejskim o bujaczki dla dzieci z niepełnosprawnością

Rodzaj: ogólnomiejski

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 48 000 zł

Wybrany do realizacji

8 Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej na Błonia Nadwiślańskie oraz nową plażę

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 165 000 zł

Wybrany do realizacji

9 Remont chodnika przy ul Libelta

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

10 Remont chodnika przy ul Chełmińskiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

11 Imprezy kulturalno-edukacyjne w grudziądzkich bibliotekach oraz Rodzinny Festyn Integracyjny

Rodzaj: miękki

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

12 Funkcjonalność , estetyka oraz poprawa wizerunku punktów gromadzenia odpadów na Osiedlu Strzemięcin

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 102 322 zł

Wybrany do realizacji

14 "Ahoj przygodo!" - Dzień Dziecka z Piratami

Rodzaj: miękki

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 18 800 zł

Wybrany do głosowania

15 Dostosowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku Jana III Sobieskiego 52

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

16 NIE ROZMNAŻAJ - STERYLIZUJ!

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Wybrany do realizacji

17 Budowa chodnika łączącego parking za Brico Marche z Czarną Drogą

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 37 550 zł

Wybrany do głosowania

18 REMONT PARKINGU I CHODNIKA PRZY BUDYNKU STACHONIA 8

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 119 150 zł

Wybrany do realizacji

19 KĄCIK REKREACYJNY OD JUNIORA DO SENIORA NA OSIEDLU STRZEMIĘCIN

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 98 000 zł

Wybrany do realizacji

20 Wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej w kierunku do Wierzbowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

21 TEREN REKREACYJNO- SPORTOWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Odrzucony merytorycznie

22 OGÓLNODOSTĘPNY KORT TENISOWY WRAZ Z OŚWIETLENIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GRUDZIĄDZU

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

23 Doposażenie placu zabaw przy ul. Karabinierów w kamerę, oświetlenie, ogrodzenie i urządzenia.

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 87 800 zł

Wybrany do głosowania

24 Remont chodnika i miejsc postojowych przy ul. Podhalańskiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Mniszek – Rudnik

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

25 Łamiemy beton – rewitalizacja ogólnodostępnego terenu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 119 965 zł

Wybrany do głosowania

26 Tor rowerowy - pumptrack Grudziądz

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

27 Remont nawierzchni drogi i miejsc postojowych przy przedszkolu ul. Łęgi

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

28 EKOLOGICZNA ZEWNĘTRZNA DEKORACJA BOŻONARODZENIOWA DLA OSIEDLA RZĄDZ

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 37 000 zł

Wybrany do realizacji

29 UTWARDZENIE TERENU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

30 Remont chodnika przy pawilonie ul. Łęgi 7

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Wybrany do głosowania

31 Wykonanie stałej sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na Górze Zamkowej

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

32 Ułożenie nawierzchni parkingu przykościelnego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Mniszek – Rudnik

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

33 Utworzenie estetycznych i funkcjonalnych miejsc gromadzenia odpadów na Osiedlu Kawalerii Polskiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 49 543 zł

Wybrany do realizacji

34 Szkoła Podstawowa nr 3: Budowa ogólnodostępnego placu wielofunkcyjnego wraz z siłownią napowietrzną.

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

35 STREET WORKOUT NA OSIEDLU LOTNISKO

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 48 648 zł

Wybrany do realizacji

36 Instalacja monitoringu miejskiego przy ul. Kochanowskiego i dla stref ogólnodostępnych przy SP16

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 59 029,97 zł

Wybrany do głosowania

37 Instalacja kamer monitoringu miejskiego na ul. Słowackiego 29, 31, 33-35

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

38 Zielony Grudziądz - 250 nowych drzew

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Odrzucony merytorycznie

39 Wykonanie drogi-chodnika z kostki brukowej w przejeździe pomiędzy ul. Czarnieckiego i ul. Chopina

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt: 63 300 zł

Wybrany do realizacji

40 120 nowych drzew dla Lotniska

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

41 REWITALIZACJA OBSZARU PRZLEGŁEGO DO PLACU ZABAW NA OSIEDLU LOTNISKO

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

42 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 13 Specjalnej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

43 Budowa boiska wielofunkcyjnego

Rodzaj: ogólnomiejski

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

44 Kwiatowy zakątek na Wodnej

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 23 050 zł

Wybrany do głosowania

45 Ciao Italia! Koncert włoskich przebojów

Rodzaj: miękki

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

46 Grudziądzki Festiwal Muzyczny u św. Jana

Rodzaj: miękki

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

47 Budowa chodnika wzdłuż ul. Waryńskiego na odcinku od Drogi Granicznej do ul. dr S. Sujkowskiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

48 Wykonanie monitoringu wizyjnego obejmującego kompleks sportowy przy SP12 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

49 Więcej śmietników na terenie całego miasta (100 nowych koszy na śmieci)

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

50 Grudziądzki Projekt kulturalny

Rodzaj: miękki

Koszt po weryfikacji: 14 200 zł

Wybrany do głosowania

51 Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw z nawierzchnią z trawy syntetycznej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

52 Renowacja zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 16.

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt