zadanie nr 74

74. Wiklinowe Wzgórze - nowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Grudziądza


Lokalizacja

Wiklinowe Wzgórze to obecnie naturalna trawiasta polana o powierzchni ok. 50 arów usytuowana na wysokiej skarpie nadwiślanej. Zlokalizowana jest pomiędzy Górą Zamkową, zadrzewioną skarpą oraz położoną niżej zabudową ul. Nadgórnej. Polana położona jest na działce nr 8/4 i 13/2 (obręb 041).

Opis zadania

Celem jest zagospodarowanie trawiastej polany leżącej na wiślanej skarpie i nadanie jej nowej funkcji. Powstanie ogólnodostępne i wielofunkcyjne miejsce rekreacyjne wykonane głównie z naturalnych materiałów (wikliny, drewna, kamienia) . Zostanie wydzielonych kilka stref: 1. strefa wypoczynku w pobliżu naturalnego miejsca zabaw dla dzieci (ławki, altana wiklinowa) 2. strefa rekreacji - naturalne miejsce zabaw dla dzieci (piaskownica, tunel z wikliny, słupki drewniane, wiklinowe "tipi", itp.) 3. strefa rekreacji (otwarta polana do gier zespołowych) 4. strefa wypoczynku (wiklinowa altana, grille i ławostoły) 5. strefa do wyprowadzania psów (psia toaleta, wybieg) oddzielona roślinnością. Ponadto polana zostanie wyposażona w kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Strefy oddzielone będą nasadzoną roślinnością: drzewami, trawami ozdobnymi, bylinami oraz założoną łąką kwietną. W efekcie podjętych działań zostanie utworzone nowe miejsca do rekreacji dla mieszkańców Grudziądza oraz odwiedzających.

Uzasadnienie realizacji zadania

Na realizacji Wiklinowego Wzgórza w pierwszej kolejności zyskają mieszkańcy Starego Miasta oraz Śródmieścia. Szczególnie dzieci oraz młodzież szkolna otrzymają bezpieczną i przyjazną przestrzeń do zabaw i gier zespołowych, przy bezpośrednim kontakcie z naturą, z dala od miejskich hałasów i zanieczyszczeń. Z pewnością miejsce będzie również odwiedzane przez dorosłych i osoby starsze, które otrzymają miejsce do wypoczynku oraz wspólnego biesiadowania. Wzgórze stanie się więc miejscem wielopokoleniowej integracji dla całych rodzin i wspólnot sąsiedzkich. Utworzenie Wiklinowego Wzgórza pozytywnie wpłynie na realizację trudnego procesu rewitalizacji społecznej Śródmieścia i Starówki. Ponadto w czasach pandemii da możliwość mieszkańcom bezpiecznego wyjścia z domu i spotkania się z bliskimi.
Wiklinowe Wzgórze ponadto leży na turystycznym szlaku pieszo-rowerowym prowadzącym od Błoni Nadwiślańskich (spichlerzy), poprzez Górę Zamkową i wieżę Klimek, do Cytadeli Grudziądzkiej. Biorąc pod uwagę te kilka atrakcji skomunikowanych w jednym ciągu z pewnością przyciągną one mieszkańców z całego Grudziądza oraz okolicznych miejscowości. Wzgórze jako nieliczne z miejsc oferować będzie możliwość bezpiecznego i legalnego korzystania z publicznego grilla w pięknych okolicznościach przyrody. Samo miejsce oferuje ponadto z jednej strony widok na dolinę Wisły, z drugie na historyczną zabudowę śródmiejską z jej zabytkowymi dachami.  
Ostatnią grupą społeczną, która skorzysta z nowego miejsca będą właściciele psów, którzy zyskają miejsce do wyprowadzania swoich czworonożnych przyjaciół a to przełoży się na zachowanie większej czystości w mieście.
Przy wspólnej trosce o Wzgórze, zachowaniu porządku i dbaniu o pozytywne relacje, jest szansa, że to miejsce stanie się wielosezonową atrakcją miejską, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

ocena pozytywna