zadanie nr 34

34. Szkoła Podstawowa nr 3: Budowa ogólnodostępnego placu wielofunkcyjnego wraz z siłownią napowietrzną.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3: Ogólnodostępny plac wielofunkcyjny wraz z siłownią napowietrzną zlokalizowany będzie między chodnikiem przy ul. Narutowicza a budynkiem szkoły. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano zgodę Dyrektora Szkoły oraz Rady Rodziców. Lokalizacja na załączonej do formularza mapce.

Opis zadania

1. Wykonanie placu - siłowni napowietrznej dla 12 osób ćwiczących (6 kompletów urządzeń podwójnych).
2. Wykonanie dróg dojazdowych z kostki brukowej 8 cm x 10 cm x 20 cm szarej z fazą o łącznej powierzchni 300 m2 wraz z wykonaniem podbudowy i obrzeżami.
3. Nasadzenia roślinności oddzielającej drogi dojazdowe od placu wraz z wyrównaniem terenu.

Uzasadnienie realizacji zadania

Ogólnodostępny plac wielofunkcyjny wraz z siłownią napowietrzną umożliwi dzieciom i młodzieży, m.in. z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią, zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu poza lekcjami, uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne. Będzie miejscem alternatywnym dla tak niebezpiecznych obecnie zagrożeń cyberprzemocą, chorobami cywilizacyjnymi (m.in. otyłością) i wszelkimi uzależnieniami. Pozwoli on w szerokim rozumieniu propagować zdrowy styl życia. Powstały obiekt również umożliwi dzieciom, młodzieży i dorosłym wspieranie własnego rozwoju fizycznego, rozwijanie zainteresowań sportowych oraz ukierunkuje je na zdrowe, bezpieczne, atrakcyjne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, także ze swoimi najbliższymi. Przyczyni się do integracji rówieśniczej pozwalając zamienić agresję w zdrową rywalizację sportową. Powstały plac wielofunkcyjny doskonale wkomponuje się w istniejący kompleks sportowo - zabawowy usytuowany wokół budynku szkoły. Obiekt ten stanie się ważnym punktem spotkań międzypokoleniowych,integrując społeczność lokalną ze środowiskiem szkolnym. Ogólnodostępny plac wielofunkcyjny wraz z siłownią napowietrzną poszerzy możliwości atrakcyjnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, zarówno dla całych rodzin, jak i osób indywidualnych, na modernizowanym terenie przy Szkole Podstawowej nr 3.

ocena pozytywna

Załączniki

Mapka