Wyniki oceny projektów!

Poniedziałek, 17 maja 2021

W ramach edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 mieszkańcy złożyli 97 projektów zadań. Komisja ds. oceny merytorycznej dokonała oceny projektów, której wyniki prezentujemy w załącznikach.

Przypominamy, iż od dnia publikacji wyników Wnioskodawcom przysługuje 5 dni na odwołanie od negatywnej oceny (17.05-21.05.2021 r.).  Odwołanie należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres obywatelski@um.grudziadz.pl

Załączniki:

Powrót